Photographer: Labros Tyrlis
Fashion Editor: Notis Sakoulas

(more)